//
archives

Archive for

Condensación por ponte térmica dunha viga

En moitas vivendas, unha deficiente construcción produce condensacións nas paredes laterais e nas fachadas das vivendas. A maior parte delas débense a un mal illamento das vigas do edificio. Estas vigas non están illadas no interior e practicamente nunca se ten a prevención de formar unha cámara. Isto non se fai por ser mais custoso … Seguir lendo

Humidades en terrazas pechadas

Unha das patoloxías mais habituais en edificios son as humidades en terrazas.Estas terrazas foron construídas inicialmente para manterse abertas pero os propietarios decidiron posteriormente pechalas para poder aumentar a superficie de confort durante os meses de inverno. A principal consecuencia é a formación de condensacións no muro exterior e o desconchamento da pintura das paredes. … Seguir lendo